gallery/4183936

Persoonlijk/ Personal:

Naam/Name:                          Karolien Versteeg
Adres/Address:                       Kaya Sagaria 1
Land/Country:                        Curaçao
Tel. no:                                   (+599 9) 738 6030
Cell. no:                                  (+599 9) 516 2015
                                               (+31) 61 771 5386
e-mail:                                    karolien@karocon.net
Nationaliteit/Nationality:       Nederlandse/ Netherlands

Curriculum Vitae

ir. Karolien Versteeg
 

gallery/1505610

Ervaring:
Jan. 2002 – heden:
KaroCon Karolien Consultancy:
Eigenaar/ Directeur

Jan. 2006 – Febr. 2010:
Universiteit van de Nederlandse Antillen:
Parttime docent Betonconstructies (HBO niveau)

Mei 2009 – Juli 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen van een appartementengebouw te Sliedrecht in Nederland.

Juli 2007 – Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen (balken, stabiliteitswanden) van de parkeergarage te Oosterdokseiland Amsterdam in Nederland.

Nov. 2001 – April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao:
Bouwkundig medewerker
Directievoering en toezicht voor nieuwbouw en restauratieprojecten, constructieberekeningen.

Maart 1999 – Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Hoofd constructeur
Constructieberekeningen (funderingen, palen plannen, berekeningen voor beton-, staal- en hout constructies) voor hotels, bankgebouwen, kantoren, boulevards, cruise terminals, etc. 
Bestekken, kostenramingen en aanbestedingen.

Dec. 1996 – Maart 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); Nederland:
Tekenaar- constructeur
Constructieberekeningen voor beton-, staal- en houtconstructies voor commerciële gebouwen en industriële gebouwen.

Jan. 1995 – Juni 1995:
Grabowsky & Poort International (heden Arcadis); Curaçao:
Stagiair
Constructieberekeningen (palen plannen, prefab en in het werk gestorte betonconstructies, constructiestaal) voor een bankgebouw.
 

Projecten:
Nederland:
- Appartementencomplex te Sliedrecht
- Appartementencomplex te Montfoort
- Verbouw fabriekspand tot kantoorpand in Rotterdam
- Kantoorpand te Voorerf in Breda
- Oosterdokseiland Amsterdam

Curaçao:
Constructiewerkzaamheden:
- Diverse villa's te Coral Estate, Vista Royal en Blue Bay

- Villa Klein Tuintje (www.superdutch.nl)
- Stafbureel gebouw CLAS
- Nieuwbouw Botica Zuikertuintje
- Nieuwbouw Mongui Maduro bibliotheek (www.lyongo.net)
- Uitbreiding Universiteit van de Nederlandse Antillen
- Nieuwbouw Avila Beach hotel
- Nieuwbouw CEMS
- Kantorencomplex te Arrarat
- Restauratie Casa Blanca te Otrobanda (“Kranshi”- gebouw)
- Riffort Village; winkelcentrum
- “Automation building” Maduro & Curiel’s Bank
- Kustwachtsteunpunt te Curaçao en Aruba
- E-commerce Park Curaçao
- Diverse woonhuizen

Directievoering en toezicht:
- Technieklokalen te Radulphus College en Peter Stuyvesant College
- Wapenopslag Politiepost Rio Canario
- Restauratie Politiepost te Riffort
- Restauratie Politiepost Punda
- Restauratie Scharlooweg 9

Bonaire:
- Woonhuis Crown Terrace 116 (www.lyongo.net)
- Woonhuizen Crown Terrace 55 en 56 (www.lyongo.net)
  
Sint Maarten: (zie http://www.preamsxm.com) 
- FO Elementary School Cay Hill
- Vocational Secondary School Cay Hill
- Community Center Cole Bay
- Woonhuis Robenia
- Warehouse
- Corner Too
- St. Dominicschool
- Gymzalen VSBO scholen
- Diverse andere scholen
- Diverse woonhuizen
- Rioolwaterzuivering

Sint Eustatius:   
- Uitbreiding GEBE powerplant
- Nieuwbouw kantoor GEBE 
- Gymzaal 

Saba: (zie http://www.pream.org) 
- Sacred Heart School
- Saba Comprehensive School
 

Opleiding:
Aug. 1991 – Jan. 1997:
Bouwkunde; Technische Universiteit Eindhoven; Nederland
Afgestudeerd ir. Constructief Ontwerpen

 

Vaardigheden:
Computervaardigheden:
Autocad 2010, Office 2007 (MS Word, MS Excel), verschillende programma’s voor constructieberekeningen

Cursussen:  
- HBO+ cursus; algemene cursus voor constructieberekeningen voor beton en staal; Betonvereniging, Nederland.
- Cursus Eurocode 2 Betonconstructies NEN-EN 1992 Beton; Betonvereniging, Nederland
- Cursus Eurocodes 0 en 1, 2 en 3; Matrix Software, Curacao

 


Talen:
Nederlands, Engels, Papiaments

Overige activiteiten:
Maart 2010 – heden:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretaris van het bestuur

Juli 2008 – heden:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Penningmeester van het bestuur

Okt. 2006 – Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretaris van het bestuur

Experience:
Jan. 2002 - now:
KaroCon Karolien Consultancy:
Owner/ director

Jan. 2006- Febr. 2010:
University of the Netherlands Antilles:
Part time professor Concrete Structures (bachelor students)

May 2009 - July 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; The Netherlands:
Senior structural engineer
Structural engineering of an appartement building at Sliedrecht in The Netherlands

July 2007 – Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; The Netherlands:
Senior structural engineer
Structural engineering (concrete beams, stability walls) for the parking garage of Oosterdokseiland in Amsterdan, Netherlands.

Nov. 2002 – April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao:
Project management and supervision for new buildings and restaurations, structural calculations.

 


Mar. 1999 – Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Senior structural engineer
Structural engineering (foundations, pile plans, calculations of concrete, steel and wood constructions) for hotels, banks, offices, boulevards, cruise terminals, etc. Specifications, cost estimates and tenderings.

Dec. 1996 – Mar. 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); The Netherlands:
Draftsman- Structural engineer
Structural engineering for concrete, steel and wood constructions for commercial buildings and industrial buildings.

Jan. 1995 – June 1995:
Grabowsky & Poort International (currently Arcadis); Curaçao:
Trainee
Structural engineering (pile plans, prefab and in situ concrete, structural steel) for bank office.


Projects:
The Netherlands:
- Appartements at Sliedrecht
- Appartements at Montfoort
- Reconstruction of an hall to office building at Rotterdam
- Office building at Voorerf in Breda
- Oosterdokseiland Amsterdam

Curaçao:  
Structural engineering:
- Various villa's at Coral Estate, Vista Royal and Blue Bay

- Villa Klein Tuintje (www.superdutch.nl)
- Office building CLAS
- New buidling for Botica Zuikertuintje
- New building for Mongui Maduro Library
- Extension of The University of The Netherlands Antilles
- Extension Avila Beach hotel
- New building for CEMS
- Office building at Arrarat
- Restoration Casa Blanca in Otrobanda (“Kranshi”- building)
- Riffort Village; shopping mall
- Automation building Maduro & Curiel’s Bank
- Building for Coast Guard at Curaçao and Aruba
- E- commerce Park Curaçao
- Various residences

Project management and supervision:
- Classrooms at Radulphys College and Peter Stuyvesant College
- Weapon depot at Police office Rio Canario
- Restoration of Police station at Riffort Village
- Restoration of Police station Punda
- Restoration of Scharlooweg 9

Bonaire:
- Residence Crown Terrace 116
- Residences Crown Terrace 55 and 56

Sint Maarten:   
- FO Elementary School Cay HIll
- Vocational Secondary School Cay HIll
- Community Center Cole Bay
- Residence Robenia
- Warehouse
- Corner Too
- St. Dominic School
- Gymhalls VSBO schools
- Various extensions at school buildings
- Various residences
- Sewage treatment plant

Sint Eustatius:   
- Extension GEBE power plant
- New office GEBE
- Indoor sports center

 Saba:
- Sacred Heart School
- Saba Comprehensive School

Education:
Aug. 1991 – Jan. 1997:
Architecture; Technical University of Eindhoven; The Netherlands
Graduated in Master of Structural engineering and design

Skills:
Computer skills:
Autocad 2010, MSOffice 2007, Technosoft, Matrix, different programs for structural calculations

Courses:
- Post graduate course (HBO+); general course for structural      calculations for concrete and structural steel; Betonvereniging, The Netherlands
- Course for Eurocode 2 Concrete Structures NEN_EN 1992 Concrete; Betonvereniging, The Netherlands
- Course Eurocode 0 and 1, 2 and 3; Matrix Software, Curacao

Languages:
Dutch, English, Papiamento (local language of Curaçao)

Other activities:
March 2010 – present:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretary  of the board

July 2008 – present:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Treasurer of the board

Oct. 2006 – Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretary of the board